TƯ LIỆU TOÁN‎ > ‎

TK TIẾN ĐỘ CHƯƠNG TRÌNH ( Thống kê theo tháng & HK )

THẦY CÔ BÁO CÁO TIẾN ĐỘ CHƯƠNG TRÌNH HÀNG THÁNG
( Thầy cô báo cáo vào cuối mỗi tháng => Tổ nộp BGH vào cuối mỗi tháng )
Đăng nhập mới thấy và nhập số liệu
Mở cửa sổ riêng thống kê tiến độ chương trình tháng 3

TIẾN ĐỘ CHƯƠNG TRÌNH

Comments