TƯ LIỆU TOÁN‎ > ‎

TK CHẤT LƯỢNG TOÁN

Lưu ý:
    1.  Đăng nhập bằng tài khoản gmail đã đăng ký mới thấy được trang nhập liệu

    2.  Chỉ nhập dữ liệu (số lượng) vào ô tô màu xanh.  Sẽ tự lưu sau vài giây
         ( Nếu nhập vào ô công thức thì hư toàn bộ file do đó mong thầy cô thật cẩn thận)
Sau khi nhập xong, nếu dùng máy "chung" thì hãy đăng xuất rồi mới rời khỏi máy

TRANG NHẬP THỐNG KÊ THỐNG KÊ KIỂM CHUNG TRA HK1 THỐNG KÊ KIỂM TRA CHUNG HK2

( Báo 2 mẫu: của Trường và của Sở )


THỐNG KÊ KIỂM TRA CHUNG LẦN 1
( 3 KHỐI LỚP )


2. ĐIỂM THI HỌC KỲ I

( Mẫu 2 báo cáo về Sở )

THỐNG KÊ KIỂM TRA CHUNG LẦN 2
( LỚP 12 )


3. CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I
4. ĐIỂM THI HỌC KỲ II
( Báo 2 mẫu: của Trường và của Sở )
5. CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II
6. CHẤT LƯỢNG CẢ NĂM