THÔNG TIN TUẦN 30

đăng 05:57, 26 thg 1, 2013 bởi Anh Levan   [ đã cập nhật 06:20, 19 thg 3, 2017 ]
GV khẩn trương Upload Đề ôn tập kiểm tra lên website lưu trữ !

Thầy cô thêm tài khoản cô Phạm Thị Vũ Hạ:  vuha120688@gmail.com
Thầy cô nhập số liệu thống kê kiểm tra chung
Các nhóm trưởng 10 & 11 vào trường học kết nối mở khóa học để GV đăng ký tham gia

1.  Thầy cô đăng nhập vào 
http://truonghocketnoi.edu.vn/  để khai báo thành viên tham gia hoạt động chuyên đề 
2.  Sinh hoạt NCBH và Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá thực hiện theo công văn 5555
3.  Các Nhóm trưởng đưa tất cả GV của tổ tham gia Nhóm