THÔNG TIN TUẦN 24

đăng 05:57, 26 thg 1, 2013 bởi Anh Levan   [ đã cập nhật 07:34, 4 thg 2, 2018 ]
Thầy cô dạy 12 cố gắng dạy bù các tiết chính khóa trước khi nghỉ tết, 
vì ra tết HS không có thời gian học bù !

BÁO GẤP TIẾN ĐỘ CHƯƠNG TRÌNH THÁNG 01/2018 TÍNH ĐẾN HẾT TUẦN 22
HOÀN THÀNH MA TRẬN ĐỀ KTC HỌC KỲ II ĐÚNG THỜI GIAN QUI ĐỊNH

Chú ý:  Thống kê theo loại và được phân theo điểm như sau:

GIỎIKHÁTBÌNHYẾUKÉM
8 –> 106.5 –> < 85 –> < 6.53.5 –> < 5< 3.5


Để tiện lưu trữ file nay tổ tạo thêm một website lưu trữ  

             Website này lưu trữ năm học 2016-2017 để thầy cô khi cần thì download về dùng 

             Website này dùng lưu trữ cho năm học 2017-2018