THÔNG TIN TUẦN 39

đăng 05:57, 26 thg 1, 2013 bởi Anh Levan   [ đã cập nhật 06:23, 20 thg 5, 2018 ]

HỌP TỔ TỔNG KẾT NĂM HỌC:  7h30, Thứ 6  ngày 25/5/2018

KÊ SỐ TIẾT DẠY ÔN TẬP HỌC KỲ II

Chú ý:  Thống kê theo loại và được phân theo điểm như sau:

GIỎIKHÁTBÌNHYẾUKÉM
8 –> 106.5 –> < 85 –> < 6.53.5 –> < 5< 3.5


Để tiện lưu trữ file nay tổ tạo thêm một website lưu trữ  

             Website này lưu trữ năm học 2016-2017 để thầy cô khi cần thì download về dùng 

             Website này dùng lưu trữ cho năm học 2017-2018