THÔNG TIN TUẦN 8

đăng 05:57, 26 thg 1, 2013 bởi Anh Levan   [ đã cập nhật 06:08, 15 thg 10, 2017 ]
Nhóm toán 10 làm đề ôn ĐSC2 upload lên website để GV phổ biến cho HS tự ôn tập.

Để tiện lưu trữ file nay tổ tạo thêm một website lưu trữ  

             Website này lưu trữ năm học 2016-2017 để thầy cô khi cần thì download về dùng 

             Website này dùng lưu trữ cho năm học 2017-2018