THÔNG TIN TUẦN 15

đăng 05:57, 26 thg 1, 2013 bởi Anh Levan   [ đã cập nhật 07:59, 3 thg 12, 2017 ]
( Thiếu thầy Phước & thầy Tân )

Chú ý:  Thống kê theo loại và được phân theo điểm như sau:

GIỎIKHÁTBÌNHYẾUKÉM
8 –> 106.5 –> < 85 –> < 6.53.5 –> < 5< 3.5


Để tiện lưu trữ file nay tổ tạo thêm một website lưu trữ  

             Website này lưu trữ năm học 2016-2017 để thầy cô khi cần thì download về dùng 

             Website này dùng lưu trữ cho năm học 2017-2018