THÔNG TIN KHẨN

THÔNG TIN TUẦN 37

đăng 05:57, 26 thg 1, 2013 bởi Anh Levan   [ đã cập nhật 22:53, 4 thg 5, 2019 ]


Báo cáo online:  Chất lượng KTC  lần 3 lớp 10-11  và thống kê tiến độ chương trình tháng 05/2019

Thầy cô nào có nhu cầu dùng Lịch báo giảng tự động thì vào đây down về dùng 
( Đã cập nhật PPCT 2018-2019 và Kết tổng tiết mỗi tuần )

THẦY CÔ DẠY LỚP 12 CHÚ Ý: 4 TUẦN ĐẦU ÔN TẬP TRÁI BUỔI DẠY CHƯƠNG TRÌNH CHÍNH KHÓA 


Thống kê theo loại và được phân theo điểm như sau:

GIỎI KHÁ TBÌNH YẾU KÉM
8 –> 10 6.5 –> < 8 5 –> < 6.5 3.5 –> < 5 < 3.5

Để tiện lưu trữ file nay tổ tạo thêm một website lưu trữ  

             Website này lưu trữ năm học 2016-2017 để thầy cô khi cần thì download về dùng 

             Website này dùng lưu trữ cho năm học 2017-2018
 

1-1 of 1