URL: https://sites.google.com/site/nguyenhuelagi/      Hoặc    www.toanlagi.tk
Website lưu trữ của Tổ: 
          1.  https://sites.google.com/site/toannguyenhue/               ( Lưu trữ của năm học 2016-2017 )
          2.  https://sites.google.com/site/toannguyenhue2017/       ( Lưu trữ của năm học 2017-2018 )http://vnedu.vn/so-lien-lac/

Kế hoạch Tuần 1

Kế hoạch Tuần 2

Kế hoạch Tuần 3

Kế hoạch Tuần 4

Kế hoạch Tuần 5

Kế hoạch Tuần 6

Kế hoạch Tuần 7

Kế hoạch Tuần 8

Kế hoạch Tuần 9

Kế hoạch Tuần 10

Kế hoạch Tuần 11

Kế hoạch Tuần 12

Kế hoạch Tuần 13

Kế hoạch Tuần 14

Kế hoạch Tuần 15

Kế hoạch Tuần 16

Kế hoạch Tuần 17

Kế hoạch Tuần 18

Kế hoạch Tuần 19

Kế hoạch Tuần 20

Kế hoạch Tuần 21

Kế hoạch Tuần 22

Kế hoạch Tuần 23

Kế hoạch Tuần 24

Kế hoạch Tuần 25

Kế hoạch Tuần 26

Kế hoạch Tuần 27

Kế hoạch Tuần 28

Kế hoạch Tuần 29

Kế hoạch Tuần 30

Kế hoạch Tuần 31

Kế hoạch Tuần 32

Kế hoạch Tuần 33

Kế hoạch Tuần 34

Kế hoạch Tuần 35

Kế hoạch Tuần 36

Kế hoạch Tuần 37

THÔNG TIN KHẨN

  • THÔNG TIN TUẦN 37 Báo cáo online tiến độ chương trình đến hết tuần 38 Báo cáo online:  Chất lượng KTC  lần 3 lớp 10-11  và thống kê tiến độ chương trình tháng ...
    Được đăng 22:53, 4 thg 5, 2019 bởi Anh Levan
Hiển thị bài đăng 1 - 1trong tổng số 1. Xem nội dung khác »


THÔNG TIN VỀ GIÁO DỤC

  • Chỉ thị về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018 - 2019 của ngành Giáo dục Ngày 10/8/2018, Bộ trưởng Bộ GDĐT Phùng Xuân Nhạ đã ký ban hành Chỉ thị số 2919 /CT-BGDDT về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018 - 2019 ...
    Được đăng 08:22, 26 thg 8, 2018 bởi Anh Levan
  • Kế hoạch thời gian năm học 2018-2019
    Được đăng 08:09, 26 thg 8, 2018 bởi Anh Levan
Hiển thị bài đăng 1 - 2trong tổng số 2. Xem nội dung khác »


CÔNG TÁC TUẦN