URL: https://sites.google.com/site/nguyenhuelagi/      Hoặc    www.toanlagi.tk
Website lưu trữ của Tổ: 
          1.  https://sites.google.com/site/toannguyenhue/               ( Lưu trữ của năm học 2016-2017 )
          2.  https://sites.google.com/site/toannguyenhue2017/       ( Lưu trữ của năm học 2017-2018 )


http://vnedu.vn/so-lien-lac/

THÔNG TIN KHẨN

  • THÔNG TIN TUẦN 12 KTC GT12C2 THỰC HIỆN VÀO TUẦN 13Báo cáo online:  Chất lượng KTC & Tiến độ chương trình tháng 10 Thầy cô nào có nhu cầu dùng Lịch báo giảng tự ...
    Được đăng 11:08, 10 thg 11, 2018 bởi Anh Levan
Hiển thị bài đăng 1 - 1trong tổng số 1. Xem nội dung khác »


THÔNG TIN VỀ GIÁO DỤC

  • Chỉ thị về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018 - 2019 của ngành Giáo dục Ngày 10/8/2018, Bộ trưởng Bộ GDĐT Phùng Xuân Nhạ đã ký ban hành Chỉ thị số 2919 /CT-BGDDT về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018 - 2019 ...
    Được đăng 08:22, 26 thg 8, 2018 bởi Anh Levan
  • Kế hoạch thời gian năm học 2018-2019
    Được đăng 08:09, 26 thg 8, 2018 bởi Anh Levan
Hiển thị bài đăng 1 - 2trong tổng số 2. Xem nội dung khác »


CÔNG TÁC TUẦN