HD lấy file vào Drive


HƯỚNG DẪN CHUYỂN FILE TRÊN WEBSITE VÀO DRIVE CỦA MÌNH


1.  Thầy cô đăng nhập vào hộp thư của mình và Drive của mình sẵn


* Hình ảnh vào hộp thư:  * Hình ảnh Drive:
2.  Vào trang cần lấy file trong website của tổ , rồi Click vào link file cần lấy:3.  Tuỳ vào file đưa lên mà xử lí:  

( Ai cũng đưa file nén thì rất tốt vì tiết kiệm Drive và xử lí nhanh )


*  TH 1:  File nén sẽ có cửa sổ như sau, thầy cô thao tác theo thứ tụ như các hình dưới:

a)  Hình 1:b)  Hình 2:  Thông báo đã chuyển vào Drive của mình


* Thường thì nằm ở thư mục gốc trong Drive, thầy cô nên chuyển vào thư mục thích hợp* TH 2:  Nếu file không nén sẽ vào xem file:  Thầy cô tiến hành các bước như sau:

Bước 1:  Chọn menu:  Tệp   Chọn mục:  Gửi qua email dưới dạng tệp đính kèm…Bước 2:  Nhập địa chỉ hộp thư của mình vào ô Tới (Bắt buộc)

Chỉ cần nhập vài kí tự đâu là xuất hiện bảng thả xuống , ta rê trỏ đến chọn

Nhập nội dung thư vài ý như hình chẳng hạn , rồi chọn Gửi.Bước 3:  Vào hộp thư sẽ thấy thư tôi  ( ta gửi cho ta )
Bước 4:  Mở thư và làm theo hình ảnh dưới:Bước 5:  Vào của sổ xem file , làm như hình dưới:
Bước 6:  Chọn thư mục cần đưa vào của Drive , rồi chọn  Di chuyển là xong:*  Xuất hiện một bảng hỏi , ta chọn Di chuyển*  VÀO DRIVE CỦA MÌNH XEM THẾ NÀO !  

THẬT HAY VÌ “TAY KHÔNG BẮT GIẶC” & FILE ĐÓ SẼ MÃI TRÊN DRIVE


( Ngày nào đó máy nhà có hư ta vẫn còn kho tài liệu trên “đám mây” Google )
Phụ lục:  Đăng nhập vào Website của Tổ bằng tài khoản của mình:  ( Khi nào thấy góc trên bên phải màn hình có tên mình như trên là đã đăng nhập )


Comments