CÁC FILE VB - PQ - TK - BC

CÁC FILE VĂN BẢN - PHÁP QUI - THỐNG KÊ - BÁO CÁO

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

Xem
Mẫu này dùng để báo cáo về Sở  09:31, 24 thg 10, 2012 Anh Levan
ċ

Xem
Hiệu chỉnh lại theo biên chế lớp mới  09:27, 24 thg 10, 2012 Anh Levan
ċ

Xem
Mẫu dùng cho người tổng hợp các biên bản kiểm tra hồ sơ  09:46, 24 thg 10, 2012 Anh Levan
ċ

Xem
Tổng hợp HK và cả năm  09:24, 24 thg 10, 2012 Anh Levan
ċ

Xem
Mẫu thống kê Điểm HK và Điểm thi có cả thống kê từng giáo viên (Lê Văn Ánh)  09:58, 24 thg 10, 2012 Anh Levan
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

Xem
Thầy cô chủ nhiệm down về nhập dữ liệu (Lê Văn Ánh)  09:18, 24 thg 10, 2012 Anh Levan
ċ

Xem
Nếu thầy cô cần file gốc công tác chủ nhiệm thì dùng file này (Lê Văn Ánh)  09:18, 24 thg 10, 2012 Anh Levan
ċ

Xem
Bảng theo dõi và xếp loại Hạnh kiểm Lớp 10 (Phòng Giáo vụ cung cấp)  09:55, 24 thg 10, 2012 Anh Levan
ċ

Xem
Bảng theo dõi và xếp loại Hạnh kiểm Lớp 11 (Phòng Giáo vụ cung cấp)  09:55, 24 thg 10, 2012 Anh Levan
ċ

Xem
Bảng theo dõi và xếp loại Hạnh kiểm Lớp 12 (Phòng Giáo vụ cung cấp)  09:55, 24 thg 10, 2012 Anh Levan
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

Xem
Tổ thống nhất làm chung một mẫu này  09:45, 24 thg 10, 2012 Anh Levan
ċ

Xem
Thầy cô kiểm tra lại công thức nhé  09:20, 24 thg 10, 2012 Anh Levan
ċ

Xem
Sổ điểm dùng để kiểm tra trên lớp  09:20, 24 thg 10, 2012 Anh Levan
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ć
Xem Tải xuống
  749k v. 3 21:17, 16 thg 2, 2013 Anh Levan
ĉ
Xem Tải xuống
  77k v. 3 21:17, 16 thg 2, 2013 Anh Levan
ĉ
Xem Tải xuống
  31k v. 3 21:17, 16 thg 2, 2013 Anh Levan
ĉ
Xem Tải xuống
  151k v. 3 21:17, 16 thg 2, 2013 Anh Levan
ć
Xem Tải xuống
  957k v. 3 21:17, 16 thg 2, 2013 Anh Levan
ć
Xem Tải xuống
  7904k v. 3 21:17, 16 thg 2, 2013 Anh Levan
ć
Xem Tải xuống
  364k v. 3 21:17, 16 thg 2, 2013 Anh Levan
ć
Xem Tải xuống
  1312k v. 3 21:17, 16 thg 2, 2013 Anh Levan
ć
Xem Tải xuống
  145k v. 3 21:17, 16 thg 2, 2013 Anh Levan
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

Xem
Dùng cho TH CS và TH PT  09:34, 24 thg 10, 2012 Anh Levan
ċ

Xem
Về đánh giá , xếp loại HS THCS và THPT  09:30, 24 thg 10, 2012 Anh Levan