HỒ SƠ NGHIỆP VỤ


HỒ SƠ GIÁO VIÊN:
  Công văn 5555

Hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá; tổ chức và quản lí các hoạt động chuyên môn của trường trung học/trung tâm giáo dục thường xuyên qua mạng

  Lịch báo giảng tự động
  Hồ sơ nghiệp vụ của giáo viên
  Tài khoản SMAS
  Danh sách học sinh lớp 2014-2015 (45 lớp)
Font Book icon  FILE ĐIỂM THEO MẪU VEMIS 
       ( Thầy cô không thay đổi tên & định dạng file )
  Mẫu Kế hoạch cá nhân
  Lịch Kiểm tra Toán năm học 2016-2017
         Giải nén, chạy file vcredist_x86.exe 
          Sau đó chạy file Casio fx570vn plus.exe là xong.