BẢO MẬT‎ > ‎QL CODE‎ > ‎

CODE thanh bên

đăng 08:58, 24 thg 9, 2016 bởi Anh Levan   [ đã cập nhật 17:59, 17 thg 1, 2017 ]
<a href="https://drive.google.com/file/d/0B-GHkqCDcEzkUXctaUJaRnViQ3M/view?usp=sharing" target="_blank"><img height="180" src="https://encrypted-tbn1.google.com/images?q=tbn:ANd9GcTj2wrhL1q066UijuZrv8tkiyKxW3iWVTkXYe9JFXZmu7v9KoTP" style="width:220px;height:180px;display:block;margin-right:auto;margin-left:auto;text-align:center" title="Kế hoạch năm học 2016-2017" width="220"></a>

<hr>

<p style="text-align:center"><b><font color="#ffff00">WEBSITE LIÊN KẾT</font></b></p>
<div style="border:4px solid rgb(0,0,255);overflow:auto;width:100%;height:60px">
<div style="text-align:center"><font size="2"><font color="#000000">
<a href="https://sites.google.com/site/toanc3binhthuan/" target="_blank">Tổ GVCC toán</a><br>
<a href="http://www.chuyenmonnh.coo.me/" target="_blank">Chuyên môn</a></font><br>
<a href="http://dtnguyenhue.blogspot.com/" target="_blank">Đoàn trường</a><br>
<a href="http://www.tinhocnh.coo.me/" target="_blank">Tổ Tin học</a><br>
<a href="http://violet.vn/hongtanan/" target="_blank">Thầy M.Hồng</a><br>
<a href="http://online.fliphtml5.com/paiw/tdqm/#p=1" target="_blank">Truyện ngụ ngôn !</a>
</font></div>
</div>


<hr>

<div><b><a href="https://my.freenom.com/clientarea.php" target="_blank">Ngày hết hạn TK: 01/04/2017</a></b></div>

Embed gadget


<p style="text-align:center"><b><font color="#ffff00">WEBSITE LIÊN KẾT</font></b></p>

<div style="background-color:#ffffff;padding:3px">

<div style="border:4px solid rgb(0,0,255);overflow:auto;width:100%;height:60px">

<div style="text-align:center"><font size="2"><font color="#000000"><a href="http://www.chuyenmonnh.coo.me/" target="_blank">Chuyên môn</font></a><br>
<a href="http://dtnguyenhue.blogspot.com/" target="_blank">Đoàn trường</a><br>
<a href="http://www.tinhocnh.coo.me/" target="_blank">Tổ Tin học</a><br>
<a href="http://violet.vn/hongtanan/" target="_blank">Thầy M.Hồng</a><br>
<a href="http://online.fliphtml5.com/paiw/tdqm/#p=1" target="_blank">Truyện ngụ ngôn !</a>
</font></div>
</div>

Comments