BẢO MẬT‎ > ‎QL CODE‎ > ‎

CODE Lịch công tác tuần

đăng 09:31, 24 thg 9, 2016 bởi Anh Levan
<marquee  style="background-color:#FFF" height="240px" direction="up" scrolldelay="20" scrollamount="2" id="links">
<div onMouseOut="document.getElementById('links').start()" onMouseOver="document.getElementById('links').stop()" style="text-align: left;line-height:16px; padding-left:5px; padding-right:5px; text-align:justify; min-height:200px; height:auto;">
<font size="2">

<center><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><div style="background-color:#FFE4E1; padding:3px;"><b>Thứ Hai </b></div></span></center>
<div><b><i>► Buổi sáng:</i></b></p>
<p>-Chào cờ </p>
<p>-Soạn LBG tại phòng Tổ</p>
<p>-Dạy & học bình thường</p></div>
<div><b><i>► Buổi chiều:</i></b></p>
<p>-Dạy & học bình thường</p>
<p>-Soạn LBG tại phòng Tổ</p></div>

<center><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><div style="background-color:#FFE4E1; padding:3px;"><b>Thứ Ba </b></div></span></center>
<div><b><i>► Buổi sáng:</i></b></p>
<p>-Dạy & học bình thường</p>
<p>-Kiểm tra LBG của GV</p></div>
<div><b><i>► Buổi chiều:</i></b></p>
<p>-Dạy & học bình thường</p>
<p>-Kiểm tra LBG của GV</p></div>

<center><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><div style="background-color:#FFE4E1; padding:3px;"><b>Thứ Tư </b></div></span></center>
<div><b><i>► Buổi sáng:</i></b></p>
<p>-Dạy & học bình thường</p></div>
<div><b><i>► Buổi chiều:</i></b></p>
<p>-Dạy & học bình thường</p></div>

<center><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><div style="background-color:#FFE4E1; padding:3px;"><b>Thứ Năm </b></div></span></center>
<div><b><i>► Buổi sáng:</i></b></p>
<p>-Dạy & học bình thường</p></div>
<div><b><i>► Buổi chiều:</i></b></p>
<p>-Dạy & học bình thường</p></div>

<center><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><div style="background-color:#FFE4E1; padding:3px;"><b>Thứ Sáu </b></div></span></center>
<div><b><i>► Buổi sáng:</i></b></p>
<p>-Dạy & học bình thường</p></div>
<div><b><i>► Buổi chiều:</i></b></p>
<p>-Dạy & học bình thường</p></div>

<center><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><div style="background-color:#FFE4E1; padding:3px;"><b>Thứ Bảy </b></div></span></center>
<div><b><i>► Buổi sáng:</i></b></p>
<p>-Dạy & học bình thường</p>
<p>-SH chủ nhiệm</p></div>
<div><b><i>► Buổi chiều:</i></b></p>
<p>-Dạy & học bình thường</p>
<p>-SH chủ nhiệm</p></div>

</font>
</marquee>

Lịch công tác tuần


Comments