BẢO MẬT

QUẢN LÝ CÁC TIỆN ÍCH TRÊN WEBSITE

 • Quản lý & Code CBOX ( Chat room ) CBOX  ( Tạo ngày 24/9/2016 )URL Cbox:   http://my.cbox.ws/thptnguyenhue2016Tài khoản :   levananhlagi@gmail.com Pass Cbox: 0912591383aCode đã sửa:  (100%x740)<!-- BEGIN CBOX - www.cbox ...
  Được đăng 08:45, 24 thg 9, 2016 bởi Anh Levan
Hiển thị bài đăng 1 - 1trong tổng số 1. Xem nội dung khác »

QL CODE DÙNG TRÊN WEBSITE

 • CODE nút liên kết 2 màu <!DOCTYPE html><base target="_parent"><style type="text/css">body {margin:0; padding:0;}a {display:block; float:left; margin-right:1px; outline:none;}a:hover img, a:focus img ...
  Được đăng 09:35, 24 thg 9, 2016 bởi Anh Levan
 • CODE Lịch công tác tuần <marquee  style="background-color:#FFF" height="240px" direction="up" scrolldelay="20" scrollamount="2" id="links"><div onMouseOut="document.getElementById('links').start()" onMouseOver="document.getElementById('links').stop()" style="text-align: left ...
  Được đăng 09:31, 24 thg 9, 2016 bởi Anh Levan
 • CODE Kế hoạch tháng, kế hoạch tuần <center><div style="border:3px solid rgb(0,0,255);overflow:auto;width:98%;height:100px"><div style="text-align:center"></div><font size="3"><a href="https://drive.google ...
  Được đăng 09:21, 24 thg 9, 2016 bởi Anh Levan
 • CODE thanh bên <a href="https://drive.google.com/file/d/0B-GHkqCDcEzkUXctaUJaRnViQ3M/view?usp=sharing" target="_blank"><img height="180" src="https://encrypted-tbn1.google.com/images?q=tbn:ANd9GcTj2wrhL1q066UijuZrv8tkiyKxW3iWVTkXYe9JFXZmu7v9KoTP" style="width ...
  Được đăng 17:59, 17 thg 1, 2017 bởi Anh Levan
 • CODE quà tặng tổ toán <div style="margin: 5px 10px 10px;"><div><input type="button" value="QUÀ TẶNG TỔ TOÁN" style="width:160px;font-size:12px;margin:0px;padding:0px;" onclick="if (this.parentNode.parentNode ...
  Được đăng 08:50, 24 thg 9, 2016 bởi Anh Levan
Hiển thị bài đăng 1 - 5trong tổng số 5. Xem nội dung khác »