URL: https://sites.google.com/site/nguyenhuelagi/      Hoặc    www.toanlagi.tk
Website lưu trữ của Tổ: 
          1.  https://sites.google.com/site/toannguyenhue/               ( Lưu trữ của năm học 2016-2017 )
          2.  https://sites.google.com/site/toannguyenhue2017/       ( Lưu trữ của năm học 2017-2018 )

http://vnedu.vn/so-lien-lac/

Vào website lưu trữ download Ma trận đề KT HK1 cả 3 khối

KẾ HOẠCH THÁNG

THÔNG TIN KHẨN

  • THÔNG TIN TUẦN 15 KHẨN:  BÁO CÁO TIẾN ĐỘ CHƯƠNG TRÌNH THÁNG 11   &   DẠY BÙ  ( Thiếu thầy Phước & thầy Tân ) Chú ý:  Thống kê theo loại và được phân theo điểm như sau:GIỎI ...
    Được đăng 07:59, 3 thg 12, 2017 bởi Anh Levan
Hiển thị bài đăng 1 - 1trong tổng số 1. Xem nội dung khác »

THÔNG TIN VỀ GIÁO DỤC

  • Nhiệm vụ khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2017–2018
    Được đăng 12:16, 27 thg 8, 2017 bởi Anh Levan
  • Kế hoạch thời gian năm học 2017-2018
    Được đăng 08:22, 27 thg 8, 2017 bởi Anh Levan
Hiển thị bài đăng 1 - 2trong tổng số 2. Xem nội dung khác »

Ngày & Giờ

CÔNG TÁC TUẦN