URL: https://sites.google.com/site/nguyenhuelagi/      Hoặc    www.toanlagi.tk
Website lưu trữ của Tổ:    https://sites.google.com/site/toannguyenhue/

http://portal.e-school.edu.vn/get/pupilinformation?searchtype=school&provinceId=85&districtId=1429&levelId=3&schoolId=14856
    Nhập điểm smas ( Dành cho GV )     Tài khoản smas của GV
Thầy cô xem cách copy điểm từ file "nhà" vào file SMAS tại trang web lưu trữ của tổ 

KẾ HOẠCH THÁNG

Kế hoạch Tháng 09
Kế hoạch Tháng 10
Kế hoạch Tháng 11
Kế hoạch Tháng 12
Kế hoạch Tháng 01
Kế hoạch Tháng 02
Kế hoạch Tháng 03
Kế hoạch Tháng 04
Kế hoạch Tháng 05
Kế hoạch Tháng 06

KẾ HOẠCH TUẦN

Kế hoạch Tuần 01
Kế hoạch Tuần 02
Kế hoạch Tuần 03
Kế hoạch Tuần 04
Kế hoạch Tuần 05
Kế hoạch Tuần 06
Kế hoạch Tuần 07
Kế hoạch Tuần 08
Kế hoạch Tuần 09
Kế hoạch Tuần 10
Kế hoạch Tuần 11
Kế hoạch Tuần 12
Kế hoạch Tuần 13
Kế hoạch Tuần 14
Kế hoạch Tuần 15
Kế hoạch Tuần 16
Kế hoạch Tuần 17
Kế hoạch Tuần 18
Kế hoạch Tuần 19
Kế hoạch Tuần 20
Kế hoạch Tuần 21
Kế hoạch Tuần 22
Kế hoạch Tuần 23
Kế hoạch Tuần 24
Kế hoạch Tuần 25
Kế hoạch Tuần 26
Kế hoạch Tuần 27
Kế hoạch Tuần 28
Kế hoạch Tuần 29
Kế hoạch Tuần 30
Kế hoạch Tuần 31
Kế hoạch Tuần 32
Kế hoạch Tuần 33
Kế hoạch Tuần 34
Kế hoạch Tuần 35
Kế hoạch Tuần 36
Kế hoạch Tuần 37
Kế hoạch Tuần 38
Kế hoạch Tuần 39
Kế hoạch Tuần 40
Kế hoạch Tuần 41
Kế hoạch Tuần 42
Kế hoạch Tuần 43
Kế hoạch Tuần 44
Kế hoạch Tuần 45


THÔNG TIN KHẨN

  • THÔNG TIN TUẦN 02 Thầy cô chuẩn bị tốt cho Lễ Khai giảng năm học 2015-2016LẬP ĐỘI TUYỂN & KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY THI GIẢI MTCT CẤP TỈNH 2015-2016:LỚP 11:  Thầy ...
    Được đăng 03:41 28-08-2015 bởi Anh Levan
Hiển thị bài đăng 1 - 1trong tổng số 1. Xem nội dung khác »

THÔNG TIN VỀ GIÁO DỤC

  • Khung kế hoạch thời gian - Nhiệm vụ GDTH 2015 - 2016 Quyết định số 2797/QĐ-BGDĐT ngày 03/08/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2015-2016 của giáo ...
    Được đăng 07:14 19-08-2015 bởi Anh Levan
Hiển thị bài đăng 1 - 1trong tổng số 1. Xem nội dung khác »

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 01