DANH MỤC CƠ BẢN

  Number of visitors

  TRANG CHỦ


  URL: https://sites.google.com/site/nguyenhuelagi/      Hoặc    www.toanlagi.tk


  THÔNG BÁO KHẨN

  Website lưu trữ của Tổ:    https://sites.google.com/site/toannguyenhue/
  ( Vào website này bằng tài khoản gmail & Download hay Upload cho nhanh ) 

  http://portal.e-school.edu.vn/get/pupilinformation?searchtype=school&provinceId=85&districtId=1429&levelId=3&schoolId=14856
      Nhập điểm smas ( Dành cho GV )     Tài khoản smas của GV
       KẾ HOẠCH TUẦN     
  Kế hoạch Tuần 01
  Kế hoạch Tuần 02
  Kế hoạch Tuần 03
  Kế hoạch Tuần 04
  Kế hoạch Tuần 05
  Kế hoạch Tuần 06
  Kế hoạch Tuần 07
  Kế hoạch Tuần 08
  Kế hoạch Tuần 09
  Kế hoạch Tuần 10
  Kế hoạch Tuần 11
  Kế hoạch Tuần 12
  Kế hoạch Tuần 13
  Kế hoạch Tuần 14
  Kế hoạch Tuần 15
  Kế hoạch Tuần 16
  Kế hoạch Tuần 17
  Kế hoạch Tuần 18
  Kế hoạch Tuần 19
  Kế hoạch Tuần 20
  Kế hoạch Tuần 21
  Kế hoạch Tuần 22
  Kế hoạch Tuần 23
  Kế hoạch Tuần 24
  Kế hoạch Tuần 25
  Kế hoạch Tuần 26
  Kế hoạch Tuần 27
  Kế hoạch Tuần 28
  Kế hoạch Tuần 29
  Kế hoạch Tuần 30
  Kế hoạch Tuần 31
  Kế hoạch Tuần 32
  Kế hoạch Tuần 33
  Kế hoạch Tuần 34
  Kế hoạch Tuần 35
  Kế hoạch Tuần 36
  Kế hoạch Tuần 37
  Kế hoạch Tuần 38
  Kế hoạch Tuần 39
  Kế hoạch Tuần 40
  Kế hoạch Tuần 41
  Kế hoạch Tuần 42
  THÔNG TIN KHẨN

  • THÔNG TIN TUẦN 06 *  GV tham gia hội thi GV dạy giỏi cấp trường vào website Chuyên môn để lấy tư liệu chuẩn bị*  Thầy cô chuẩn bị kỹ cho bài kiểm tra chung ...
   Được đăng 05:12 14-09-2014 bởi Anh Levan
  Hiển thị bài đăng 1 - 1trong tổng số 1. Xem nội dung khác »

  THÔNG TIN VỀ GIÁO DỤC

  • Khung kế hoạch thời gian - Nhiệm vụ GDTH 2014 - 2015 Quyết định số 1955/QĐ-BGDĐT ngày 30/5/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2014-2015 của giáo ...
   Được đăng 07:25 02-09-2014 bởi Anh Levan
  • Thông tin chi tiết phương án Kỳ thi THPT quốc gia từ năm 2015 (GDVN)-Kỳ thi THPT quốc gia hàng năm sẽ được tổ chức vào trung tuần tháng 6. Năm 2015, kỳ thi được tổ chức trong các ngày 9, 10, 11 ...
   Được đăng 07:32 10-09-2014 bởi Anh Levan
  • Quyết định về việc xác định mức điểm xét tuyển cơ bản cho các khối thi tuyển sinh ĐH CĐ hệ chính quy năm 2014 QUYẾT ĐỊNHVề việc xác định mức điểm xét tuyển cơ bản cho các khối thi tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2014 và điểm ...
   Được đăng 20:29 15-08-2014 bởi Anh Levan
  • Dạy học theo chủ đề tích hợp Tổ chức cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn và cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp<< Xem chi ...
   Được đăng 21:22 15-08-2014 bởi Anh Levan
  Hiển thị bài đăng 1 - 4trong tổng số 4. Xem nội dung khác »