URL: https://sites.google.com/site/nguyenhuelagi/      Hoặc    www.toanlagi.tk
Website lưu trữ của Tổ: 
          1.  https://sites.google.com/site/toannguyenhue/               ( Lưu trữ của năm học 2016-2017 )
          2.  https://sites.google.com/site/toannguyenhue2017/       ( Lưu trữ của năm học 2017-2018 )

http://vnedu.vn/so-lien-lac/

KHẨN:  Thầy cô vào website lưu trữ để download  Tài liệu nghiên cứu & chuẩn bị cho tập huấn vào tuần 6

KẾ HOẠCH THÁNG

THÔNG TIN KHẨN

  • THÔNG TIN TUẦN 8 Nhóm toán 10 làm đề ôn ĐSC2 upload lên website để GV phổ biến cho HS tự ôn tập.Để tiện lưu trữ file nay tổ tạo thêm một website ...
    Được đăng 06:08, 15 thg 10, 2017 bởi Anh Levan
Hiển thị bài đăng 1 - 1trong tổng số 1. Xem nội dung khác »

THÔNG TIN VỀ GIÁO DỤC

  • Nhiệm vụ khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2017–2018
    Được đăng 12:16, 27 thg 8, 2017 bởi Anh Levan
  • Kế hoạch thời gian năm học 2017-2018
    Được đăng 08:22, 27 thg 8, 2017 bởi Anh Levan
Hiển thị bài đăng 1 - 2trong tổng số 2. Xem nội dung khác »

Ngày & Giờ

CÔNG TÁC TUẦN